Vesti

Home » Vesti
Vesti2021-03-18T01:17:48+00:00
3110, 2020

Održane onlajn debate u Nišu, Novom Sadu i Beogradu na temu “Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”

Horizontalna rodna segregacija prema naučnim oblastima, ne samo između nego i unutar disciplina, vertikalna segregacija – opadanje broja žena koje imaju najviša naučna zvanja, usklađivanje porodičnog i profesionalnog života [...]

Go to Top