Uključite se u debate “Kako otkloniti barijere na naučnom putu razvoja žena”

U okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, organizuju se četiri onlajn debate na temu Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”.

Prva će obuhvatiti specifičnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, druga na Univerzitetu u Nišu, treća na Univerzitetu u Beogradu, a poslednja – završna biće rezime prethodnih, i na njoj bi trebalo da se definišu i neki konkretni koraci u vezi sa unapređenjem položaja žena na univerzitetima u Srbiji uopšte.

Pozivamo sve zainteresovane da proprate događaje preko Zoom plaforme, a u nastavku su detalji sa linkovima za uključivanje, kao i agende za svaku pojedinačnu debatu.

1.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, 14. oktobar od 11.00 do 12.30h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/93462831151

Agenda – online debata – Novi Sad

2.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Nišu, 20. oktobar od 17.00 do 18.30h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/94498560734

Agenda – online debata – Niš

Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu, 21. oktobar od 13.00 do 15.00h

Link za uključivanje: https://zoom.us/j/95425206629

Agenda – online debata – Beograd

Datum i agenda završne online debate biće naknadno definisani, i objavljeni na ovoj stranici.

U akademskoj zajednici izražene su rodne nejednakosti koje negativno utiču na profesionalni razvoj žena, što potvrđuju i brojna istraživanja. Neka od njih nalaze se i u brošuri koju smo pripremili kao uvod u diskusiju. Stoga se nadamo da ćete se uključiti u praćenje ovih debata, i time doprineti širenju svesti o potrebi unapređenja položaja žena u akademskoj zajednici, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju i nauci, na Vašem Univerzitetu i u akademskoj sferi u Srbiji.

PREUZMI BROŠURU

Inicijativa UdruŽene za znanje predstavlja, dobrovoljnu naučnu, umetničku i stručnu platformu akademskih radnica i radnika Srbije, čiji su glavni ciljevi poboljšanje pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji, i poboljšanje akademskog rada u celini. Deo je Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.


logo-vektor-ai