Snježana Milivojević

 

Snježana Milivojević je redovna profesorka Univerziteta u Beogradu- Fakulteta političkih nauka, rukovoditeljka doktorskih studija Kultura i mediji, master studija Komunikologija i Centra za istraživanje medija.

Autorka je monografija Mediji, ideologija i kultura, Televizija u Evropi- Srbija, Media Monitoring Manual, Ekranizacija izbora kao i velikog broja domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz komunikologije i medijskih studija.

Bila je Čivning stipendistkinja na  St.Antony’s koležu Oksford Univerziteta, Fulbrajt stipendistkinja  na Kolumbija Univerzitetu   i  gostujuća profesorka  na više evropskih i američkih univerziteta. Kodirektorka je kursa Comparative Media Systems na IUC Dubrovnik.

Oblasti njenog naučnog i istraživačkog  interesovanja su teorije medija i komunikacije, javno mnjenje,politička komunikacija, kulturne studije, medijska politika i regulativa, mediji i različitosti i  mediji i politike sećanja.