Principi delovanja Inicijative „UdruŽene za znanje“

 • Poštovanje ženskih ljudskih prava: ovaj princip čini osnovu svih delovanja pojedinačnih i združenih akcija članica i članova Inicijative i uključuje u sebe pravično i pravedno delovanje u pravcu poboljšanja pozicije žena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, kao i opštih uslova rada u akademskom domenu.
 • Inkluzivnost: članice i članovi Inicijative prepoznaju potrebe žena u sistemu visokog obrazovanja i odgovaraju na njih aktivnostima kojima se unapređuje njihova pozicija i potpomaže njihovo učešće u procesima odlučivanja o svim pitanjima koja ih se tiču, istovremeno radeći na smanjenju diskriminatornih, nasilnih i mizoginih praksi u akademskoj zajednici. Inicijativa okuplja
  i umrežava žene i muškarce koji svojim stavovima i prethodnim akademskim delovanjem potvrđuju važenje i značaj principa inkluzivnosti u praksi.
 • Autonomija: članice i članovi Inicijative uživaju slobodu osmišljavanja i razrade sadržaja, te izvođenja osmišljenih aktivnosti s ciljem unapređenja pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji i u svom delovanju i javnom istupanju su neprofitni i nezavisni od političkog uticaja.
 • Akademska čestitost: članice i članovi Inicijative obavezuju se na akademsku čestitost koja se ogleda u poštovanju etičkih principa u istraživanjima, nastavnom, stručnom, umetničkom i profesionalnom delovanju, kao i u odgovornosti svih članica i članova Inicijative da u planiranju, razradi, izvođenju i javnom predstavljanju aktivnosti Inicijative poštuju dostojanstvo drugih osoba i rade u pravcu ostvarenja misije i vizije Inicijative.
 • Solidarnost: članice i članovi Inicijative deluju pojedinačno i udruženo tako da unapređuju kolegijalnost, komunikaciju i saradnju unutar akademske zajednice, kao i izvan nje u pravcu saradnje sa relevantnim akterima za oblast rodne ravnopravnosti podstičući solidarnost i mogućnosti za zajedničko delovanje u cilju poboljšanja uslova akademskog rada u celini i
  poboljšanja pozicije žena u okviru sistema visokog obrazovanja u Srbiji.
 • Sloboda kritičkog mišljenja: članice i članovi Inicijative neguju kulturu izražavanja kritičkog mišljenja kako u naučnom radu tako i u javnom delovanju u oblasti rodne ravnopravnosti, i otvoreno ukazuju na događaje ili procese koji narušavaju ovu slobodu.
 • Transparentnost: članice i članovi Inicijative zalažu se za javnost rada Inicijative, kao i za vidljivost procesa donošenja i sprovođenja odluka u okviru Inicijative, te svojim angažmanom doprinose doslednoj i efikasnoj primeni datih odluka.
 • Društvena odgovornost: članovi i članice Inicijative svoju stručnost koriste za aktivno učešće u javnim diskusijama i daju doprinos kritičkom sagledavanju problematike rodne ravnopravnosti i formulisanju predloga javnih politika u datoj oblasti u cilju dalje izgradnje solidarnog, angažovanog i demokratskog društva.