za Znanje

Inicijativa “UdruŽene za znanje” okuplja osobe zainteresovane za pokretanje akcije zagovaranja za rodnu ravnopravnost i za razmenu znanja o unapređenju položaja žena, kako u akademskoj sferi, tako i u društvu uopšte.

Ovoj inicijativi mogu da se priključe svi zainteresovani akteri/akterke koje svojim delovanjem mogu da doprinesu podizanju svesti u društvu o ljudskim ženskim pravima.

Kako će povezivanje doprineti zajednici?

  • Omogućiće kvalitetnije politike zasnovane na podacima;
  • Omogućiće da medijski sadržaji budu kvalitetniji – da govore o različitim aspektima stvarnosti na temelju kvalitetnih podataka i analiza;
  • Omogućiće da organizacije civilnog društva kompetentnije zagovaraju za promene.

Istraživanja pokazuju da u akademskoj zajednici postoje rodne nejednakosti:

  • Žene se ređe nalaze na rukovodećim pozicijama u komercijalnim, ili većim naučnim projektima finansiranim iz fondova Evropske unije.
  • Ženama je potrebno više vremena da ostvare uslov za više zvanje, usled institucionalnih barijera sa kojima se suočavaju tokom karijere.
  • Profesionalni razvoj žena više zavisi od mreža neformalne podrške, pri čemu u njihovom slučaju takve mreže bolje funkcionišu na horizontalnom, nego na vertikalnom nivou.
  • Usled porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, žene se češće sreću sa problemom usporenog razvoja karijere, a nedostaju im i adekvatni mehanizmi podrške koji bi im omogućili da se lakše reintegrišu u nastavne i istraživačke procese i obezbede karijerni kontinuitet.
  • Uglavnom ne postoje mehanizmi kojima bi se obezbedila zaštita od rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u okviru akademije, kako za studentsku populaciju tako i za žene zaposlene na fakultetima i u naučno-istraživačkim organizacijama.

Inicijativa “UdruŽene za znanje” je deo Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Vesti

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.

logo-vektor-ai