Projekat “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i započet je sredinom 2019. godine. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Koraci u ostvarivanju ciljeva Projekta

povezivanje žena u akademskoj zajednici radi razmene znanja, uzajamne podrške i pronalaženja rešenja za pitanja rodne neravnopravnosti u visokoškolskim ustanovama;
uspostavljanje dijaloga sa predstavnicama/predstavnicima tela za kreiranje politika i donošenje odluka na temu ravnopravnosti žena u akademskoj zajednici, i u pogledu ekonomskog statusa žena u društvu;
razmena i pružanje znanja organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim institucijama u oblasti rodne ravnopravnosti;
rodno senzitivisanje medija, u cilju promovisanja rodne tolerancije kao pozitivne društvene vrednosti;
uključivanje u aktivnosti nezavisnih stručnjakinja/stručnjaka i svih koji se bave promocijom rodne ravnopravnosti i osnaživanjem žena.

Aktivnosti tokom Projekta

mapiranje stručnjakinja i stručnjaka iz akademske zajednice, kao i nezavisnih ekspertkinja i eksperata koji deluju u oblasti rodne ravnopravnosti, te njihovo povezivanje u saradničku mrežu;
organizovanje konferencije “UdruŽene za znanje” – okupljanje žena iz akademskih krugova i nezavisnih stručnjakinja/stručnjaka za rodnu ravnopravnost, tela za donošenje odluka, organizacija civilnog društva i medija, radi diskusije o mogućim rešenjima za poboljšanje opšteg položaja žena članica akademske zajednice u Srbiji;
razvoj platforme za akcije zagovaranja i razmenu znanja između akademske zajednice i relevantnih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti;
pokretanje inicijative “UdruŽene za znanje” kojoj će se priključivati i oblikovati je svi zainteresovani akteri/akterke koji svojim delovanjem mogu da doprinesu podizanju svesti u društvu o ljudskim ženskim pravima.
*Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. 


logo-vektor-ai