Marina Hughson

Marina Hughson (Blagojević) je sociološkinja, istraživačica i teoretičarka, kao  i međunarodna ekspertkinja u oblasti ženskih i rodnih studija. Ona je bila jedna od liderki ženskog pokreta u Srbiji od početka 90-tih godina. Blagojević je doktorirala na temi profesionalno uspešnih žena u Jugoslaviji, koja je obuhvatala i analizu položaja naučnica.  Bila je  jedna od osnivačica prvih akademskih ženskih studija u post-socijalističkoj Evropi (1992, Filozofski fakultet u Beogradu), kao  i Centra za ženske studije u Beogradu (1992).  Inicirala je prvu post-komunističku feminističku konferenciju pod nazivom “What Can We Do for Ourselves?” (1994, Beograd).  Bila je predsednica Sociološkog društva Srbije i ko-osnivačica Sekcije za feministička istraživanja. Hughson (Blagojević) je bila ekspertkinja Evropske komisije u Enwise grupi koja je, na nivou EU,  izradila prvi izveštaj, Enwise Report, koji se odnosio na položaj naučnica u Istočnoj Evropi. Od tada je učestvovala u brojnim međunarodnim projektima koji se odnose na naučnice.  Neke od njenih publikacija dostupne su na  https://independent.academia.edu/MarinaHughson.