Marija Babović

Marija Babović je redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je u oblasti sociologije, a njeno glavno polje istraživanja je društveno-ekonomski razvoj sa fokusom na rodne aspekte. Od 2000. godine je kao istraživačica pri Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta učestvovala u raznim istraživanjima drštvenih promena, restratifikacije i ekonomskih strategija socijalnih aktera u Srbiji. Članica je Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta pri Sociološkom udruženju Srbije i Crne Gore. Od 2006. godine je predsednica i jedna od vodećih istraživača u nevladinoj organizaciji profilisanoj za primenjena istraživanja SeConS – grupi za razvojnu inicijativu. U ovom svojstvu je učestvovala u različitim istraživanjima i analizama politika u oblasti društveno-ekonomskog razvoja, rodne ravnopravnosti i socijalne uključenosti. Predstavnica je Srbije u Evropskoj mreži protiv siromaštva.