logo-vektor-ai

Konferencija je deo projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti”, koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Previous
Next

Kome

je namenjena ova konferencija?

Cilj

Konferencije

Cilj Konferencije je uspostavljanje platforme za dalje produbljivanje dijaloga na nacionalnom nivou sa predstavnicama/predstavnicima tela za kreiranje politika i donošenje odluka, kako bi se podigao nivo svesti ukupnog stanovništva o ravnopravnosti polova i poboljšao ekonomski i opštedruštveni status žena kako u akademskoj zajednici, tako i u čitavom društvu.

Program

10:00 – 10:30Registracija učesnica/učesnika
10:30 – 11:00Otvaranje konferencije
 

 

 

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu
Lidia Vujičić, UN Women
prof. dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu
prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije
 Žene u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu
11:00 – 11:15Prvo istraživanje o ženama u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu: nekad i sada
dr Marina Blagojevic Hughson, naučna savetnica za istraživanja, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
11:15 – 11:40Ključni izazovi u unapređenju položaja žena u akademskoj zajednici i naučno – istraživačkom radu, razvoj akcionog plana za ravnopravnost polova na Pravnom fakultetu 
dr Zorana Antonijević, Nacionalni program Misije OSCE u Srbiji
prof. dr Dragica Vujadinović, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
11:40– 11:50Prezentacija istraživanja o usklađivanju porodične i profesionalne karijere žena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu
dr Jelena Ćeriman, Univerzitet u Beogradu, istraživačica saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
11:50 – 12:00Prezentacija istraživanja o strukturi, politikama i kulturi u organizacijama visokog obrazovanja – dve studije slučaja
prof. dr Branka Drašković, profesorka na FEFA fakultetu Univerziteta Metropolitan
12:00 – 12:30Diskusija
 Ženska akademska mreža
12:30 – 12:40Predstavljanje inicijative za osnivanje platforme žena iz akademske zajednice i naučno-istraživačkog rada, i potrebe za njihovom boljom saradnjom sa telima za donošenje odluka, organizacijama civilnog društva i medijima

–  dr Gazela Pudar Draško, Univerzitet u Beogradu, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

12:40 – 13:10Diskusija
13:10 – 14:10Ručak i kafe pauza (u foajeu Rektorata)
14:10 – 15:10Rad u tri radne grupe
 

 

Grupa 1: Ženska ljudska prava i rodna integracija, sa fokusom na ekonomska prava

– grupom rukovode prof. dr Marija Babović, programska direktorka u SeConS-u, profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i Jasna Atanasijević, docentkinja na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Lokacija: sala 16, na prvom spratu zgrade Rektorata

Grupa 2: Uloga medija u uklanjanju rodnih stereotipa i promovisanju rodne ravnopravnosti

– grupom rukovode prof. dr Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i dr Jelena Višnjić, programska direktorka BeFema, feminističkog kulturnog centra

Lokacija: sala u potkrovlju zgrade Rektorata

Grupa 3: Rodna ravnopravnost u akademskoj zajednici i naučno-istraživačkom radu, ili integrisanje rodne ravnopravnosti u akademsku zajednicu i naučno-istraživački rad

– grupom rukovode dr Irena Fiket, Univerzitet u Beogradu, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, i Bojana Selaković, “Građanske inicijative” i Udruženje roditelja

Lokacija: Svečana sala Rektorata

15:10 – 16:00Završni panel
 Prezentacija zaključaka tri radne grupe, usvajanje zaključaka Konferencije koji će poslužiti kao osnova za izradu tri policy brief-a i plana zagovaranja

Moderatorka: dr Jelena Ćeriman, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Lokacija: Svečana sala Rektorata

O Projektu

Projekat “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Ceo projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.
Ovaj Projekat ima za cilj razvijanje platforme za pokretanje akcija zagovaranja za rodnu ravnopravnost i za razmenu znanja o unapređenju položaja žena, kako u akademskoj sferi, tako i u društvu uopšte.
Projekat podrazumeva najpre povezivanje žena u akademskoj zajednici radi razmene znanja i uzajamne podrške, a zatim uspostavljanje dijaloga sa predstavnicama/predstavnicima tela za kreiranje državnih politika, organizacijama civilnog društva koje se zalažu za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, medijima, nezavisnim stručnjakinjama/stručnjacima i svima onima koji se bave promocijom rodne ravnopravnosti i osnaživanjem žena.