Javni poziv za obuku

– rodno odgovorno budžetiranje

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) poziva sve zainteresovane aktivistkinje i aktiviste, ekspertkinje i eksperte, konsultantkinje i konsultante za reformu javnih finansija, budžet i rodnu ravnopravnost, studente i studentkinje na postdiplomskim studijama, kao i apsolvente i apsolventkinje da se prijave za obuku za pružanje podrške institucijama na svim nivoima vlasti za primenu rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u procesu planiranja, sprovođenja i izvršenja budžeta (tehnička podrška obuhvata obuke, savetovanje i mentorstvo).

Obuka je potpuno besplatna za sve polaznice i polaznike, a rok za prijavu je 10. jun 2020. godine.

Poziv sa više detalja pročitajte OVDE.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.


logo-vektor-ai