Jasna Atanasijević

Jasna Atanasijević, rođena 1979. u Beogradu, docent je na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu gde predaje finansije i matematičke osnove ekonomije. Koordinator je projekta Erasmus plus KA2 za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju “Interdiciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika” (PPMA) čiji je cilj da se uspostave predmeti iz oblasti kreiranja i analize javnih politika na tri najveća univerziteta u Srbiji uz pomoć renomiranih partnerskih univerziteta iz Evropske Unije. Rukovodilac je stručnog tima na projektu Svetske banke za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja u Srbiji. Učestvuje i na naučno-istraživačkom projektu u oblasti masovnih podataka i mašinskog učenja.

Doktorirala je u oblasti primenjene ekonomije na Univerzitetu Pariz 1 – Sorbona, stekla je diploma mastera iz finansija na Univerzitetu Tuluz 1 i osnovnih studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2014. do 2018. bila je na čelu Republičkog Sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije. Bila je odgovorna za uspostavljanje ove nove organizacije u centru vlade čija je uloga bila da uvede principe najbolje prakse u planiranje u javnoj upravi i to oslanjanjem na kreiranje javnih politika na bazi analiza podataka, upotrebu analize efekata u pripremi predloga propisa i upravljanje prema rezultatima, transparentnost i konsultacije u cilju jačanja sprovođenja javnih politika i koordinacije.  Od 2009. do 2014 godine, radila na poziciji glavnog ekonomiste u Hypo Alpe-Adria banci u Srbiji. Pre toga, radila je kao istraživač u nevladinom sektoru i kao konsultant u oblasti finansija

Autor je brojnih radova i studija od kojih su neki objavljeni u međunarodnim časopisima kao što je Comparative Economic Studies Journal i Eastern European Economics Journal.

Govori engleski i francuski jezik.