Gazela Pudar Draško

Gazela Pudar Draško je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Angažovana je kao konsultantkinja i istraživačica na nizu projekata međunarodnih organizacija i nacionalnih tink tankova.

Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, društvenim pokretima i rodnim pitanjima.