Priključite se Inicijativi – Pristupnica

Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena

Ova brošura je nastala u okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, koja je deo Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.


PREUZMITE PDF

Predlog mera za rodno
odgovorne ekonomske politike:
iskorak u samostalnost

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.


PREUZMITE PDF

Predlog mera za unapređenje
položaja žena u medijima i
transformaciju rodnih stereotipa
u medijskim sadržajima

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.


PREUZMITE PDF


Predlog mera za osnaživanje
akademskih radnica i unapređenje
rodne ravnopravnosti unutar
akademske zajednice

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.


PREUZMITE PDF

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.


logo-vektor-ai