Priključite se Inicijativi – Pristupnica

Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena

Ova brošura je nastala u okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, koja je deo Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

PREUZMITE PDF

Predlog mera za rodno odgovorne ekonomske politike: iskorak u samostalnost

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

PREUZMITE PDF

Predlog mera za unapređenje položaja žena u medijima i transformaciju rodnih stereotipa u medijskim sadržajima

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

PREUZMITE PDF

Predlog mera za osnaživanje akademskih radnica i unapređenje rodne ravnopravnosti unutar akademske zajednice

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

PREUZMITE PDF