Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena

Ova brošura je nastala u okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, koja je deo Projekta “Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za dijalog: Povezivanje žena članica akademske zajednice u cilju snažnijeg uticaja na postizanje rodne ravnopravnosti” koji sprovode SeConS Grupa za razvojnu inicijativu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Predlog mera za rodno odgovorne ekonomske politike: iskorak u samostalnost

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Predlog mera za unapređenje položaja žena u medijima i transformaciju rodnih stereotipa u medijskim sadržajima

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Predlog mera za osnaživanje akademskih radnica i unapređenje rodne ravnopravnosti unutar akademske zajednice

Ovaj dokument je pripremio autorski tim Laboratorije za istraživanja roda
(GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

*Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.

logo-vektor-ai