Održana konferencija “UdruŽene za znanje” u Rektoratu Univerziteta u Beogradu

"Rodna ravnopravnost je ključna da bi se razvio puni potencijal [...]